CHÍNH SÁCH

Image

Nhà phân phối thương mại


Nhà phân phối thương mại là gì

Nhà phân phối là đơn vị trung gian giúp kết nối các sản phẩm của công ty đến đại lý và người tiêu dùng. Có thể hiểu đại khái nhà phân phối là đơn vị mua hàng từ công ty sản xuất. Sau đó trữ hàng trong kho bán lại cho các đại lý hoặc những nhà phân phối nhỏ lẻ hơn.

 

PHÂN BIỆT ĐẠI LÝ THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ PHÂN PHỐI TRONG HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Rất nhiều người nhầm lẫn giữa đại lý thương mại và nhà phân phối do cả hai hình thức hoạt động này đều là khâu trung gian giúp đưa hàng hóa của nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Trên thực tế, hai loại hình này khác nhau rõ rệt. Đại lý thương mại là hoạt động trung gian thương mại được điều chỉnh bởi Luật Thương mại 2005 còn không có luật nào điều chỉnh hoạt động làm nhà phân phối. Dưới đây là bảng so sánh sự khác nhau giữa hai hình thức:

Tiêu chí

Đại lý thương mại

Nhà phân phối

Khái niệm

Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao (Điều 166 Luật thương mại 2005).

Nhà phân phối là trung gian mua hàng hoá, dịch vụ của nhà sản xuất để rồi bán lại cho nhà bán lẻ hoặc những nhà sử dụng công nghiệp. Nhà phân phối có thể cung cấp/ bán sản phẩm tới trực tiếp người tiêu dùng hoặc có thể quản lý nhiều đại lý.

Chủ thể

Bên giao đại lý và bên đại lý đều là thương nhân (Điều 167 Luật Thương mại 2005).

- Nhà sản xuất, cung ứng hàng hóa;

- Bên phân phối không bắt buộc phải là thương nhân.

Đối tượng

Hàng hóa, dịch vụ.

Hàng hóa.

Bản chất

- Bên đại lý chỉ nhân danh chính mình mua bán hàng hóa cho bên giao đại lý để hưởng thù lao dưới hình thức hoa hồng hoặc chênh lệch giá (khoản 1 Điều 171 Luật Thương mại 2005);

- Giữa hai bên giao kết hợp đồng đại lý mua bán hàng hóa;

- Bên đại lý không có quyền ấn định giá cả bán ra (trừ trường hợp đại lý bao tiêu) mà quyền này thuộc bên giao đại lý;

- Hàng hóa không thuộc sở hữu của bên đại lý mà thuộc sở hữu của bên giao đại lý.

- Nhà phân phối mua hàng hóa của nhà sản xuất, cung ứng hàng hóa để bán lại và hưởng số tiền chênh lệch giá;

- Giữa nhà phân phối và nhà sản xuất, cung ứng dịch vụ giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa;

- Nhà phân phối được quyền ấn định giá cả bán ra;

- Hàng hóa phân phối thuộc sở hữu của nhà phân phối.

Trách nhiệm pháp lý

Chỉ liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ trong trường hợp có lỗi do mình gây ra (khoản 5 Điều 175 Luật thương mại 2005).

Chịu trách nhiệm pháp lý đối với hàng hóa mình phân phối bán ra cho khách hàng.

Vấn đề kiểm soát

Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên giao đại lý và báo cáo tình hình hoạt động đại lý với bên giao đại lý (khoản 6 Điều 175 Luật thương mại 2005).

Độc lập, không chịu sự giám sát hay kiểm tra của bên nhà sản xuất, cung ứng hàng hóa;

Không có trách nhiệm phải tuân thủ những chỉ dẫn của nhà cung ứng liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa cho khách hàng của mình.

Rủi ro đối với hàng hóa

Bên giao đại lý với tư cách là chủ sở hữu nên phải chịu rủi ro xảy ra đối với hàng hóa, cũng như gánh chịu trách nhiệm đối với khách hàng.

Quyền sở hữu đã được chuyển cho bên phân phối, bên phân phối chịu rủi ro.

Trên đây là sự khác biệt cơ bản giữa đại lý thương mại và nhà phân phối. Hy vọng bài viết này có thể giúp bạn có được cái nhìn căn bản và phân biệt được hai hình thức trung gian quan trọng trong hoạt động mua bán hàng hóa này. 

NHU Y LAW FIRM chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, thay đổi thông tin doanh nghiệp, tư vấn khởi nghiệp. Nếu như đâu đó trong bạn đang nung nấu một ý tưởng kinh doanh, muốn thành lập một doanh nghiệp phù hợp nhất với ý tưởng đó, bạn cần một nhà tư vấn chuyên nghiệp, đảm bảo và nhanh chóng và hãy liên hệ cho chúng tôi, chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn vào bất cứ thời điểm nào.

NC.


CHÍNH SÁCH KHÁC

 Copyright by @NguyenLamGroup - All rights are reserved